Indien u de Lions Drunenlangstraat zou willen attenderen cq verzoeken om een goed doel te sponsoren, treft u bijgaand een aanvraagformulier aan.

Deze kunt u richten aan de secretaris of president via onderstaand email adres:

drunenlangstraat@lions.nl 

aanvraagformulier sponsoring